Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Ikääntyneiden kuntoutus

Ikääntyneiden kuntoutus

Tarjoamme kuntoutusta sotainvalideille ja rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa toimintakykyä, jotta asiakkaat selviytyvät itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.

Sotainvalidit ja rintamaveteraanit


Toteutamme myös monisairaille ikääntyneille suunnattua IKKU-kuntoutusta, jonka tavoitteena on turvata ja parantaa toimintakykyä sekä lisätä aktiivisuutta ja osallisuutta.

IKKU-kuntoutus

Ota yhteyttä

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com