Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Ikääntyneiden kuntoutus

Sotainvalidit ja rintamaveteraanit

Kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille ja rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan Kunnonpaikan tiloissa ilman avustamisen tarvetta.


Kurssin tavoite ja sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen niin, että kuntoutuja selviytyy itsenäisesti omassa tutussa elinympäristössään mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti.

Kuntoutuksen kesto on 10–28 vrk. Kuntoutus voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Perehdymme ikääntymisen ja toimintakyvyn välisiin yhteyksiin elämän eri osa-alueilla. Harjoittelemme erilaisia valmiuksia keskustelu-, liikunta- ja toiminnallisissa ryhmissä. Kunnonpaikan hyvinvointi- ja vapaa-ajan ohjelmat tukevat kuntoutumista ja täydentävät yksilöllistä ohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin.
 

Hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan terveyskeskuslääkärin tai oman hoitavan lääkärin tekemän suosituksen perusteella (B -lausunto). Lisäksi kuntoutukseen tulija tarvitsee maksusitoumuksen kuntoutuksen järjestäjätaholta. Sotainvalidien kuntoutuksen järjestää Valtiokonttori ja rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset tekee kunnan veteraaniasiain kuntoutustyöryhmä.


Ota yhteyttä

Kuntoutustoimisto
044 7476 531, huom. soittoajat ma-pe klo 10-11 sekä klo 13-14
kuntoutus@kunnonpaikka.com