Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Hengityssairaudet

Hengityssairautta sairastavien sopeutumis-valmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu aikuisille hengityssairautta sairastaville henkilöille. Kursseja järjestetään alle ja yli 68-vuotiaille työelämässä oleville sekä työelämästä poissoleville henkilöille. Ajankohtaisen kuntoutustarpeen tulee olla asianmukaisesti todettu terveydenhuollossa.

Kurssin tavoitteena on auttaa kuntoutujia sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen sekä motivaoida kuntoutujia tarvittaessa elämäntapamuutokseen.

Kurssin sisältö

Kurssi tarjoaa mm. voimavaroja sairauden kanssa elämiseen, tukea arjessa selviytymiseen ja opastusta hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen. Sopeutumisvalmennuskurssi kestää 10 vuorokautta ja toteutetaan kahdessa jaksossa yhteensä kuuden kuukauden aikana.

Kurssi sisältää ryhmämuotoista ohjelmaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin osa-alueet huomioiden. Kurssin tavoitteiden toteutumisen tukena toimii Kunnonpaikan kokenut ammattihenkilöstö. Kuntoutus toteutetaan Kelan tuella ja sen ajalta on mahdollista saada palkkaa tai kuntoutusrahaa.

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132, johon liitetään lääkärin B-lausunto. Hakemus toimitetaan omaan lähimpään Kelan toimistoon. Myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneille Kunnonpaikka lähettää kutsukirjeen ennen kuntoutuksen alkua. Lopullisen kuntoutuspäätöksen tekee Kela.

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat:

Astma-kuntoutuskurssit aikuisille
Kurssinumero 67353, aloitus 28.8.2017
Kurssinumero 67354, aloitus 2.10.2017
Kurssinumero 67349, aloitus 20.11.2017

Keuhkoahtaumatauti-kuntoutuskurssi työelämässä oleville aikuisille
Kurssinumero 67355, aloitus 30.10.2017

Keuhkoahtaumatauti-kuntoutuskurssi työelämästä poissaoleville aikuisille
Kurssinumero 67356, aloitus 6.11.2017

Harvinaiset hengityssairaudet -kuntoutuskurssit aikuisille
Kurssinumero 67357, aloitus 13.11.2017
Kurssinumero 67358, aloitus 20.11.2017
Kurssinumero 67359, aloitus 18.12.2017

Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.fi