Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Ihon sairaudet

Ihon sairaudet

Ihon sairauksia sairastavien henkilöiden sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu aikuisille henkilöille, joiden arjen toimintakykyä uhkaa ihon sairaus. Sopeutumisvalmennuskurssit kohdennetaan sekä psoriaasia sairastaville että muita vaikeita ja pitkäaikaisia ihon sairauksia sairastaville henkilöille.

Kurssin tarkoituksena on tukea kuntoutujaa sairastumisen vuoksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumiseen. Kuntoutukseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.


Kurssin sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujien työ- sekä opiskelukykyä. Yleisten kuntoutusteemojen lisäksi sopeutumisvalmennuskurssin aikana tuetaan kuntoutujan sekä hänen läheistensä tiedon lisäämistä sairaudesta ja sen hoidosta. Kurssin tavoitteena on myös omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistaminen ja keinojen löytäminen arjessa ja työssä selviytymiseen. Yhtenä tärkeänä osa-alueena kuntoutuksen tavoitteista on vertaistuen toteutuminen sekä kuntoutujien keskinäisten verkostojen rakentuminen. Sopeutumisvalmennuskurssin kesto on viisi vuorokautta, joka toteutetaan yhdessä jaksossa.

Kurssille hakeminen

Kurssille hakemiseen tarvitaan Kelan KU132-lomake. Lomakkeen lisäksi tarvitsee lääkärin B-lausunnon, mistä käy ilmi kuntoutuksen tarve ja tavoitteet. Lomakkeet toimitetaan täytettyinä lähimpään Kelaan.

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat

Psoriaasia sairastaville:
Kurssinumero 76162, aloitus 12.3.2018
Kurssinumero 72163, aloitus 4.6.2018
Kurssinumero 72164, aloitus 3.9.2018
Kurssinumero 72165, aloitus 29.10.2018

Muista vaikeita ja pitkäaikaisia ihon sairauksia sairastaville:
Kurssinumero 72175, aloitus 16.4.2018
Kurssinumero 72176, aloitus 15.10.2018


Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.fi