Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Liikehäiriösairaudet

Liikehäiriösairauksia sairastavien kuntoutuskurssit

Kuntoutuskurssit on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Parkinsonin tautia, Parkinson plus -sairautta tai dystoniaa. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa, työterveyshuollossa (KKRL 12§) tai julkisessa terveydenhuollossa (KKRL 9§). Osa alkavista kursseista on tarkoitettu vasta diagnoosin saaneille. Kuntoutujalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Kohderyhmään kuuluu myös kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen/läheinen. Hän osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kurssin ohjelman edellyttämällä tavalla. Kurssille voi osallistua myös yksin, vaikka kyseessä on parikurssi.


Kurssin toteutus

Tavoitteena on turvata ja parantaa kuntoutujien työ- sekä opiskelukykyisyyttä. Yleisten teemojen lisäksi kurssin aikana pyritään tukemaan sairastuneen sekä hänen perheensä arjessa pärjäämistä, tiedon lisäämistä sairaudesta sekä sen hoidosta, omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistamista sekä keinojen löytämistä työssä ja arjessa selviytymiseen. Yhtenä tärkeänä osa-alueena kuntoutuksessa on vertaistuki.
 

Kurssille hakeutuminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132, johon liitetään lääkärin B-lausunto. Nämä toimitetaan Kelan toimistoon. Kela lähettää myönteisen kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutujalle että Kunnonpaikkaan. Saat Kunnonpaikasta postitse kutsukirjeen sekä esitietolomakkeen noin kuukautta ennen ensimmäisen kuntoutusjakson alkua.

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat
Parkinson-kuntoutuskurssit sairauden varhaisvaiheessa oleville aikuisille (parikursseja)

Kurssinumero 68226, aloitus 15.1.2018
Kurssinumero 68227, aloitus 5.3.2018
Kurssinumero 68228, aloitus 12.3.2018
Kurssinumero 68229, aloitus 3.4.2018
Kurssinumero 68230, aloitus 30.4.2018
Kurssinumero 68231, aloitus 4.6.2018
Kurssinumero 68232, aloitus 13.8.2018
Kurssinumero 68233, aloitus 27.8.2018
Kurssinumero 69642, aloitus 1.10. 2018
Kurssinumero 69643, aloitus 12.11.2018

Parkinson-kuntoutuskurssit pidempään sairastaneille aikuisille (parikursseja)
Kurssinumero 68256, aloitus 19.2.2018
Kurssinumero 68257, aloitus 10.9.2018
Kurssinumero 68258, aloitus 15.10.2018
Kurssinumero 68644, aloitus 3.12.2018
Kurssinumero 68260, aloitus 10.12.2018

Dystonia-kuntoutuskurssi työ-elämästä poissaoleville henkilöille
Kurssinumero 68271, aloitus 16.4.2018

Ataksiasairaudet-kuntoutuskurssi (parikurssi)
Kurssinumero 68276, aloitus 29.10.2018

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.


Lisätiedot

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
puh. 044 7476 531
kuntoutus@kunnonpaikka.com

Jani Heikkurinen
Asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
puh. 044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com