Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Omaishoitajat

Omaishoitajat

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan.

Kuntoutujalla itsellään tulee olla riittävästi toimintakykyä jotta hän kykenee toimimaan kuntoutuksen aikana ilman jatkuvaa avustamista.  

Kurssin sisältö

Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutujien keinoja omaishoitajan arjessa toimimisen ohessa oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.
Kurssin aikana pyritään löytämään voimavaroja arjessa jaksamiseen, omaishoitajan arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin. Kurssilla saa myös ohjausta siihen mistä voi saada tietoa omaisen / hoidettavan sairauksista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Omaishoitajien kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta, joka on kohdennettu kahdelle eri kohderyhmälle:
  • alle 18- vuotiaan lapsen tai nuoren omaishoitajana toimivat vanhemmat tai aikuiset omaiset
  • aikuisen puolison, omaisen tai läheisen omaishoitajana toimivat aikuiset.

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Kelan lomakkeeseen tulee liittää enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekijänä voi olla esimerkiksi kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, hoitava lääkäri tai omaishoidosta vastaava henkilö. Selvitys perustuu yleensä työntekijän kotikäynnillä tekemiin havaintoihin. Kurssille hakemisen edellytyksenä ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta.

Kurssin koostuu kahdesta viiden vuorokauden mittaisesta ryhmäjaksosta ja ne toteutetaan 6–8 kuukauden aikana.

Kurssien kurssinumerot sekä aloitusajankohdat:
Kurssinumero 68641, aloitus 22.1.2018
Kurssinumero 68642, aloitus 21.5.2018
Kurssinumero 68643, aloitus 26.11.2018

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.


Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.fi