Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Sydänsairaudet

Sydänsairaudet

Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille osallistuu myös kuntoutujan omainen tai läheinen.

Kurssin sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kuntoutujan että hänen omaisensa kykyä hahmottaa sairauden aiheuttama kokonaistilanne sekä tuen tarve jotta kyettäisi edistämään kuntoutujan kuntoutumista.
Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittaiseen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä yhdeksän kuukauden aikana. Omainen osallistuu kurssin toteutukseen osan aikaa. Omaisten osallistuvat kuntoutukseen yhteensä kaksi vuorokautta ensimmäisen jakson lopussa.

Suurin osa kurssiohjelmasta toteutuu ryhmässä, joka mahdollistaa vertaistuen toteutumisen sekä kuntoutujien aktiivisen osallistumisen kuntoutusohjelmaan.
Kuntoutuksen aikana käsiteltävät teemat liittyvät fyysisen aktivoimisen ohjaukseen, ravitsemukseen sekä terveyteen ja sen edistämiseen.

Hakeminen kurssille

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132. Kelan hakemuksen lisäksi hakua varten tarvitsee lääkärin B-lausunnon, josta käy ilmi kuntoutuksen tarve sekä tavoite. Lomakkeet palautetaan täytettynä Kelaan ja Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen.

Kurssinumerot ja aloitusajankohdat

Alle 68-vuotiaille sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi (osittainen perhekurssi, ensisijaisesti työelämästä poissaoleville)
Kurssinumero 67003, aloitus 2.10.2017
- omaisten jakso alkaa 5.10.2017
Kurssinumero 67004, aloitus 16.10.2017
- omaisten jakso alkaa 19.10.2017

Yli 68-vuotiaille sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi (osittainen perhekurssi, ensisijaisesti työelämästä poissaoleville)
Kurssinumero 67007, aloitus 30.10.2017
- omaisten jakso alkaa 2.11.2017
Kurssinumero 67009, aloitus 4.12.2017
- omaisten jakso alkaa 7.12.2017


Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.fi