Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Sydänsairaudet

Sydänsairaudet

Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille osallistuu myös kuntoutujan omainen tai läheinen.

Kurssin sisältö

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä sekä kuntoutujan että hänen omaisensa kykyä hahmottaa sairauden aiheuttama kokonaistilanne sekä tuen tarve jotta kyettäisi edistämään kuntoutujan kuntoutumista.
Kuntoutus kestää yhteensä 15 vuorokautta, joka jakautuu kolmeen viiden päivän mittaiseen jaksoon. Kurssi toteutuu yhteensä yhdeksän kuukauden aikana. Omainen osallistuu kurssin toteutukseen osan aikaa. Omaisten osallistuvat kuntoutukseen yhteensä kaksi vuorokautta ensimmäisen jakson lopussa.

Suurin osa kurssiohjelmasta toteutuu ryhmässä, joka mahdollistaa vertaistuen toteutumisen sekä kuntoutujien aktiivisen osallistumisen kuntoutusohjelmaan. Kuntoutuksen aikana käsiteltävät teemat liittyvät fyysisen aktivoimisen ohjaukseen, ravitsemukseen sekä terveyteen ja sen edistämiseen.

Hakeminen kurssille

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132. Kelan hakemuksen lisäksi hakua varten tarvitsee lääkärin B-lausunnon, josta käy ilmi kuntoutuksen tarve sekä tavoite. Lomakkeet palautetaan täytettynä Kelaan ja Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen.

Kurssinumerot ja aloitusajankohdat

Sydän -kuntoutuskurssi: sepelvaltimotaudit (angina pectoris, sydäninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajennus), osittainen perhekurssi, aikuisille ja työelämästä poissaoleville
Kurssinumero 68829, aloitus 12.2.2018
- omaisten jakso 25–26.1.2018
Kurssinumero 68830, aloitus 19.3.2018
- omaisten jakso 22–23.3.2018
Kurssinumero 68831, aloitus 16.4.2018
- omaisten jakso 19–20.4.2018
Kurssinumero 68832, aloitus 30.4.2018
- omaisten jakso 3–4.5.2018

Sydän -kuntoutuskurssi: sydämen vajaatoiminta (synnynnäinen sydänsairaus, kardiomyopatia, harvinaiset sydänsairaudet, läppäleikatut), osittainen perhekurssi, aikuisille ja työelämästä poissaoleville
Kurssinumero 68833, omaiset 28.5.2018
- omaisten jakso 31.5–1.6.2018

Alle 68-vuotiaille sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi (osittainen perhekurssi, työelämästä poissaoleville)
Kurssinumero 68834, aloitus 20.8.2018
- omaisten jakso 23–24.8.2018
Kurssinumero 68835, aloitus 27.8.2018
- omaisten jakso 30–31.8.2017
Kurssinumero 68836, aloitus 10.9.2018
- omaisten jakso 13–14.9.2018

Yli 68-vuotiaille sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi (osittainen perhekurssi, työelämästä poissaoleville)
Kurssinumero 68837, aloitus 15.10.2018
- omaisten jakso 18–19.10.2018
Kurssinumero 68838, aloitus 19.11.2018
- omaisten jakso 8–9.11.2018
Kurssinumero 68839, aloitus 10.12.2018
- omaisten jakso 13–14.12.2018

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.


Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
044 788 9493
jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.fi