Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapia

Saako ruokavaliosta riittävästi ravintoaineita? Tukeeko ruokavalio liikunnallisia tavoitteita, painonhallintaa tai jaksamista? Monipuolinen ja riittävä ravitsemus on keskeinen hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttava tekijä.

Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä niiden hoitoa. Ruokailutottumusten analysoinnilla voi tarkistaa esimerkiksi ruokavaliosi ravitsemuksellisen riittävyyden. Ravitsemusterapeutin asiantuntemukseen kuuluvat mm. energian ja ravintoaineiden tarpeen, vaikutuksen, imeytymisen ja hyväksikäytön sekä puutosoireiden tuntemus.


Yksilöllinen ravitsemusohjaus

Ravitsemusterapiassa haetaan asiakkaan hyvinvointia ja yksilöllisiä tarpeita edistäviä ratkaisuja. Asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset mieltymykset ja tottumukset sekä tarvittaessa sairauden asettamat vaatimukset otetaan aina huomioon. Asiakasta kannustetaan pohtimaan omia ruokailutottumuksiaan ja niiden vaikutusta hyvinvointiin sekä terveyteen. Motivoivan keskustelun avulla asiakasta tuetaan tekemään pysyviä elämäntapamuutoksia syömis- ja ruokailutottumusten osalta.


Hyvinvointiryhmät

Kunnonpaikassa järjestetään vuosittain hyvinvointiryhmiä, joissa tarjotaan henkilökohtaista ravitsemus- ja liikuntaohjausta sekä hyödynnetään ryhmän tarjoamaa tukea. Ryhmissä keskitytään esimerkiksi tasapainoisen, ravitsemuksellisesti riittävän ja painonhallintaa tukevan ruokavalion koostamiseen, liikuntamotivaation löytämiseen ja vahvistamiseen sekä rentoon ja aktiiviseen yhdessä olemiseen. Tavoitteena on todellinen elämäntapamuutos, joka kestää lopun elämän.


Asiantuntijaluennot

Ravitsemusaiheiset luennot sopivat esimerkiksi tyhy- ja tykypäivien ohjelmaksi. Luentojen rakenne ja sisältö suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Tutustu asiantuntijaluentoihimme


Kuntoutukseen kuuluva ravitsemusohjaus

Kunnonpaikassa toteutettaviin kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseihin sisältyy ryhmämuotoista ravitsemusohjausta. Tarvittaessa kurssilaisille järjestetään yksilöohjausaika. Kurssilaisilla on myös mahdollisuus saada painonhallintaohjausta pienryhmissä. Ikääntyneille suunnatuilla kuntoutuskursseilla ryhmämuotoinen ravitsemusohjaus on sisällytetty ohjelmaan. Ohjauksessa keskitytään nimenomaan ikääntyneiden ravitsemukseen ja sen erityispiirteisiin.

Myös KIILA-kuntoutukseen sekä ammatillisiin kursseihin sisältyy ravitsemusohjausta, joka kohdennetaan kohderyhmien tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on toiminnallinen ja kurssilaisten aktiiviseen osallistumiseen perustuva ravitsemusohjaus.


Ravitsemusterapian hinnasto

Ravitsemusterapeutin ohjaus
30min 50€
45min 70€
60min 90€

Ravitsemusterapeutin tapaaminen 45 min sekä kirjallinen ruokapäiväkirja-analyysi 85 €
Ravitsemusterapeutin vastaanotto kestää 45 min, jonka aikana käydään läpi asiakkaan taustatiedot, nykyisen ruokavalion vahvuudet ja kehittämistarpeet ruokapäiväkirjan avulla sekä pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisia muutostavoitteita. Käynnin lopussa sovitaan tarvittaessa jatkokäynneistä. Ruokapäiväkirjapohja toimitetaan asiakkaalle n. 2 viikkoa ennen tapaamista ja se tulee palauttaa ravitsemusterapeutille analysoitavaksi vähintään 3vrk ennen tapaamista.


Ota yhteyttä

Anu Manninen
ravitsemusterapeutti
anu.manninen@kunnonpaikka.com


Hinnat ovat voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.