Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Tukea työelämään

Ammatilliset kuntoutuskurssit

Kunnonpaikan toteuttamat ja Kelan kustantamat ammatilliset kuntoutuskurssit on tarkoitettu 18 – 60-vuotiaille henkilöille, joiden opiskelu- tai työkyky on heikentynyt sairauden/sairauksien ja mahdollisesti lisäksi elämäntilanteen takia.

Kurssi voi olla sopiva vaihtoehto esimerkiksi, jos

  • ammattiin valmistumisen jälkeen on ollut vaikea työllistyä
  • on jäänyt työttömäksi tai työttömyys on pitkittynyt
  • ei ole ammatillista koulutusta tai koulutus on keskeytynyt
  • joutuu vaihtamaan ammattia sairaudesta johtuvien rajoitusten takia.

Kurssille voi hakeutua myös työeläkekuntoutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos kurssin myöntöedellytykset täyttyvät. Tärkeää on motivaatio oman työllistymisen edellytysten selvittämiseen sekä kehittämiseen ryhmämuotoisen kurssin avulla. Kurssille voi osallistua maksimissaan 10 henkilöä.


Tavoitteet ja sisältö

Kurssi auttaa löytämään reittejä työelämään tai koulutukseen. Lisäksi kurssilla pyritään tunnistamaan omat voimavarat, parantamaan elämänhallintaa ja aktiivisuutta sekä opetellaan käyttämään vertaistukea ja lähiverkostoa yksilöllisen ammatillisen suunnitelman laatimisen tukena.

Kurssi kestää noin 6 kuukautta ja siinä vaihtelevat lähijaksot Kunnonpaikassa sekä työharjoittelujaksot ulkopuolisessa työpaikassa. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus majoittua täysihoidolla kylpylähotelli Kunnonpaikassa.

Ryhmäjakso sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa. Palveluun kuuluvat lääkärin, psykologin, sosionomin ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaajan yksilöhaastattelut ja -selvitykset sekä fysioterapeutin arvio. Kurssilla käsitellään työllistymiseen, työnhakuun, työkykyyn, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, elämänhallintaan, fyysisen kunnon edistämiseen ja kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyviä asioita.

Hakeutuminen

Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuksella KU101 ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti Kunnonpaikkaan tai halutessasi Kelaan. Hakemusten tulee olla perillä Kelassa tai Kunnonpaikassa 2 kuukautta ennen kurssin aloituspäivää. Kurssille hakeutumiseen liittyy esivalintamenettely, jonka jälkeen Kunnonpaikasta otetaan hakijaan yhteys haastattelun sopimiseksi. Haastattelun ja hakijan hakemusasiakirjojen perusteella palveluntuottaja lähettää Kelaan suosituksen hakijan valinnasta kurssille, ja Kela tekee kurssista hakijalle päätöksen.
 
Kurssien aloitusajankohdat 2017:
Kelan kurssinumero 62108, 26–60-vuotiaat, kurssi alkaa 21.8.2017
Kelan kurssinumero 70311, 18–60-vuotiaat, kurssi alkaa 18.9.2017
Kelan kurssinumero 62107, 26–60-vuotiaat, kurssi alkaa 6.11.2017

Kurssinumeroa klikkaamalla pääset Kelan sivuille lukemaan lisätietoja.

Lisätiedot

Reijo Kettunen
Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja
044 739 3498
reijo.kettunen(at)kunnonpaikka.com

Kunnonpaikan kuntoutustoimisto
044 7476 531
kuntoutus(at)kunnonpaikka.com