Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Tukea työelämään

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (2017)

Palvelu on tarkoitettu työikäisille kuntoutujille, joilla sairaus, vamma tai muu kokonaistilanne aiheuttaa tai arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikkenemisen.

Tavoitteena työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on tukea yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön. Kuntoutuksen tavoitteena on myös tukea kuntoutujaa urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa sekä itselle soveltuvan ammattialan varmistamisessa.

Sisältö

Kyseeessä on yksilöllinen palvelu, jonka kesto määräytyy ykslön oman tilanteen ja yksilöllisen etenemisen mukaan. Kuntoutuksessa on valittavana kolme eri palvelulinjaa:
  • työkokeilu 60vrk
  • työhönvalmennus 180 vrk
  • työkokeilu ja työhönvalmennus 240vrk
Palvelulinjan valintaa tarkastellaan kuntoutuksen edetessä. Kuntoutusprosessia ohjaa ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja ja psykologi tai sosiaalityöntekijä.

Hakeminen

Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen on jatkuva haku. Keskustele hoitotahosi kanssa ja pyydä hoitavalta lääkäriltäsi B-lausunto, jossa on mainittuna perusteet ja tavoitteet kuntoutukselle. Täytä Kelan ammatillisen kuntoutuksen hakemus KU101 ja toimita se Kelaan.

Kela toimittaa postitse tiedon kuntoutuspalveluun hyväksymisestä. Myönteisen kuntoutuspäätöksen annettuaan Kela ilmoittaa siitä Kunnonpaikkaan ja lähetämme kutsut kuntoutukseen 2-4 viikkoa ennen kuntoutuksen alkua.

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus
Reijo Kettunen
Ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja
044 739 3498
reijo.kettunen(at)kunnonpaikka.com