Varaa hoito     Huoltoliitto.fi FI RU EN DE
Varaa huone

Varaus- ja peruutusehdot

Majoitusmyynti

Varaus- ja peruutusehdot

 1. VARAUS JA VAHVISTUS Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin / varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Pyydettäessä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.
 2. ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 14 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.
 3. MYÖHÄINEN SAAPUMINEN Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.
 4. PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN Sopimus hotellihuoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli hotellilla on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan. Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:
  • a) korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä.
  • b) Mikäli peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
  • c) mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
 5. HOITOJEN PERUUTUKSET 1 vrk ennen hoitoajankohtaa veloituksetta. Samana päivänä suoritetut peruutukset veloitetaan täydestä hinnasta, kuten myös peruuttamattomat hoidot veloitetaan täydellä hinnalla.
 6. MAKSUEHDOT Yksittäiset asiakkaat: Kansainvälisen maksukäytännön mukaisesti majoitus maksetaan hotelliin kirjoittautumisen yhteydessä käteisellä tai luottokortilla, ellei muusta maksutavasta ole sovittu varausvaiheessa.


Ryhmämajoituksia koskevat lisäksi seuraavat ehdot

 1. RYHMÄVARAUKSEN varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti
  • a) ilman kuluja viimeistään 21 vrk ennen varauksen alkua
  • b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.
  • c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen.
  • d) nimilistat ja eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua
 2. MAKSUEHDOT Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä hotelli sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja hotellin välillä

Yritys- ja ryhmämyynti

Peruutus- ja maksuehdot

RYHMÄMAJOITUKSET
 1. VARAUS JA VAHVISTUS Asiakkaan tekemä varaus on sekä hotellia että asiakasta sitova hotellin / varauskeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Pyydettäessä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.
 2. ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 14 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.
 3. MYÖHÄINEN SAAPUMINEN Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.
 4. RYHMÄMAJOITUKSEN PERUMINEN Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti
  • a) ilman kuluja viimeistään 21 vrk ennen varauksen alkua
  • b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.
  • c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen.
  • d) Kunnonpaikka laskuttaa peruuttamatta jääneet huoneet täydellä hinnalla
  • e) nimilistat ja eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua
 5. MAKSUEHDOT Ryhmävaraukset: Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä hotelli sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja hotellin välillä

YRITYS- JA MUUT RYHMÄVARAUKSET
 1. VARAUS JA VAHVISTUS Asiakkaan tekemä varaus on sekä Kunnonpaikkaa että asiakasta sitova vahvistuksen jälkeen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Pyynnöstä hotelli antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.
  • Veloitukseton peruutus on mahdollista:
   • yli 100 hengen tilaisuuden osalta sovitaan tapauskohtaisesti
   • yli 50 hengen tilaisuudesta 30 vrk ennen tilaisuutta
   • alle 50 hengen tilaisuudesta 21 vrk ennen tilaisuutta
  • Veloitusperusteet:
   • yli 100 hengen tilaisuuden osalta sovitaan tapauskohtaisesti
   • yli 50 hengen tilaisuudesta
    • 21-7 vrk ennen tilaisuutta 50 % tilaisuuden arvosta
    • 6-0 vrk ennen tilaisuutta 100 % tilaisuuden arvosta
   • alle 50 hengen tilaisuudesta
    • 21-7 vrk ennen tilaisuutta 50 % tilaisuuden arvosta
    • 6-0 vrk ennen tilaisuutta 100 % tilaisuuden arvos
  • Erikoisjärjestelyjä vaativan tilaisuuden peruutus: Mikäli tilaisuuden peruutuksesta aiheutuu erityiskuluja (esimerkiksi: henkilöstökuluja, lupamaksuja, pääsylippuja, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita), tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista tilaisuuden peruutuessa.
 2. ATERIAVARAUSTEN JA OSALLISTUJAMÄÄRIEN MUUTOKSET Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä. Mikäli tilauksen osallistujamäärä supistuu olennaisesti tilatusta, Kunnonpaikalla on oikeus siirtää tilaisuus henkilömäärää vastaavaan tilaan.
 3. HOITOJEN PERUUTUKSET: 1 vrk ennen hoitoajankohtaa veloituksetta. Samana päivänä suoritetut peruutukset veloitetaan täydestä hinnasta, kuten myös peruuttamattomat hoidot veloitetaan täydellä hinnalla.
 4. MAKSUEHDOT Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Laskutuksen edellytyksenä on voimassa oleva laskutussopimus hotellin kanssa. Hotelli voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua varaus. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 5. HINNANMUUTOKSET Hotelli pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös, mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.)
 6. FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET Kylpylähotelli Kunnonpaikalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo sopimusehtoja tai vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.
 7. TARJOILU JA JUOMAT Hotellilla on yksinoikeus tilaisuudessa tarjoiluihin. Hotellilla on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty.
 8. ERIKOISJÄRJESTELYT Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.
 9. MAHDOLLINEN REMONTTI Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.
 10. HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi hotellin henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ota yhteyttä

Myyntipalvelu Kunnonpaikka
044 7476 560
myynti(at)kunnonpaikka.com

Myyntipalvelumme palvelee ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16. Loma-aikoina muutokset ovat mahdollisia.